Varje år föds ca 100 000 barn i vårt land, vilket betyder att 1.8 miljoner barn bor i Sverige. Kunskapen om barns läkemedelsbehandling är fortfarande begränsad. Pediatrisk läkemedelsbehandling baseras till stor del på erfarenheter från läkemedel som är avsedda för vuxna där data om långtidseffekter, biverkningar, effekter och säkerhet hos barn är saknas. Störst behov inom detta område är alltså klinisk forskning och utveckling av läkemedel för barn. SwedPedMed arbetar just för att öka kunskaperna inom läkemedelsutveckling till barn. Vi arbetar genom expertnätverk i Sverige, och genom samarbete med Nordiska och Europeiska nätverk.